سیاست حفظ حریم خصوصی

www.xledlight.com حفظ سلامتی داده ها را بسیار جدی می گیرد. تمام داده های جمع آوری شده برای مدیریت مناسب کسب و کار به طور انحصاری برای مدیریت سفارش شما مورد استفاده قرار می گیرد. تمام داده های ذخیره شده شما به صورت محرمانه محرمانه محرمانه می شوند و تنها به حداقل مطلق تحویل داده می شود، به عنوان مثال لازم است که سفارش خود را انجام دهید (به عنوان مثال به شرکت های پست یا بانک ها). ما از فناوری های پیشرو و نرم افزار رمزگذاری برای محافظت از اطلاعات شما استفاده می کنیم و استانداردهای سختگیرانه امنیتی را برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به آن نگه می داریم. ما جزئیات خود را به هر شخص ثالث یا اداره دولتی تحویل نمی دهیم، مگر اینکه به ما اجازه دهید این کار را انجام دهد.