Polisi Preifatrwydd

www.xledlight.com yn cymryd diogelu preifatrwydd data yn ddifrifol iawn. Defnyddir yr holl ddata a gesglir ar gyfer trin busnes priodol yn unig ar gyfer trin eich archeb. Bydd eich holl ddata a storir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac fe'i trosglwyddir yn unig i'r lleiafswm absoliwt, fel bo'r angen i drin eich archeb (ee i gwmnïau neu fanciau post-bost). Rydym yn defnyddio technolegau blaenllaw a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn cadw safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad heb ganiatâd iddo. Ni fyddwn yn trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti neu adran lywodraeth oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny.