бир Greener келечекте-жарык бир түтүк жолу

Date: 15 / 12 / 2016

электр энергиясын керектөө үчүн табит менен кёбёйтъънъ улантып жатышкандыктан, анын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн зарыл болгон маалымат берет. Бир аянты ар кандай соода ишканасы гана натыйжалуу күчүн үнөмдөө, ал эми айлана-чөйрөнүн пайда, жаңы LED (жарык чыгаруучу диод) тарабынан Fluorescent Түтүктөрдүн алмаштыруу аркылуу камсыз кылуу мүмкүн эмес болгон бир түтүк.

LED технологиялык өнүгүүлөр иштетилген Жарык түтүк  жөн гана жарык бирдей өлчөмдө, ал эми электр энергиясын бир 60% чейин азайышы менен камсыз кылуу, азыркы Fluorescent ордуна кайсы өндүрүлө турган. которулуу үчүн өзү бул жетиштүү себебин жатышкандыктан, буюм менен байланышкан дагы саламаттыкты сактоо жана коопсуздук боюнча пайдалары таза, тынч жана коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылат.