Par56 LED бассейн жарыктары

Бизде Par3 LED бассейнинин ар кандай материалдары бар 56 түрү бар. Бул түштүн RGB түсүндө алыстан башкаруу болушу мүмкүн же анын түсү автоматтык түрдө өзгөрүшү мүмкүн. 3 жылдык кепилдик менен өтө узак өмүр

Par56 LED бассейн жарыктары Айнектин версиясы:

Par56 LED бассейн жарыктары Алюминий Нускасы:

Par56 LED бассейн жарыктары: