Приватност

www.xledlight.com ја зема заштитата на приватноста на податоците многу сериозно. Сите податоци собрани за правилно деловно работење ќе се користат исклучиво за ракување со вашата нарачка. Сите ваши зачувани податоци ќе бидат третирани како доверливи и ќе бидат предадени само на апсолутен минимум, колку што е потребно за да се справите со вашата нарачка (на пр., До фирмите или банките за нарачки по пошта). Ние ги користиме водечките технологии и софтверот за енкрипција за да ги заштитиме вашите податоци и да ги одржуваме строгите безбедносни стандарди за да спречиме некој неовластен пристап до него. Ние не ги пренесуваме вашите податоци на ниедно трето лице или владин оддел, освен ако не ни дадете дозвола да го сториме тоа.