Усан бассейн гэрэл

Усан бассейн гэрэл ба ландшафтын гэрэлтүүлгийн Хятад дахь үйлдвэр, гадаа гэрэлтүүлэг, LED хана угаагч, Усан оргилуурын LED гэрлүүд, Усан бассейны 6W, 9W, 12W, 15W, 18W, 24W гэрлүүдтэй маш хямд үнээр худалдаж авах боломжтой.

Усан бассейн гэрэл 6W

Усан бассейн гэрэл 9W

Усан бассейн гэрэл 12W

 

Усан бассейн гэрэл 15W

 

Усан бассейн гэрэл 18W

Усан бассейн гэрэл 24W

Усан бассейн гэрлийн шийдлүүд: