Усан бассейн гэрлүүд

Гаднах гэрэлтүүлгийн гэрлийн үйлдвэрлэгч, Хятадад байдаг усан сангийн гэрлүүд ба ландшафтын LED гэрэлтүүлгийн үйлдвэр, LED хана угаагч, Усан бассейн гэрэл

Усан бассейн гэрлийн техникийн үзүүлэлтүүд:

Усан бассейн гэрлийг 3W

Усан бассейн гэрлийг 6W

Усан бассейн гэрлийг 9W

Усан бассейн гэрлийг 12W

Усан бассейн гэрлийг 18W

Усан бассейн гэрлийн шийдлүүд: