Цэцэрлэгийн баяжуулалтын гэрэл

Garden Spike Light, Хэрэв ландшафтын гэрэлтүүлэг нь гэрлээр будаж байгаа бол цэцэрлэгийн баяжуулалтын гэрэл нь сойз юм. Баяжуулалтын гэрлийг гаднах гэрэлтүүлэгт онцгой анхаарал хандуулах зорилгоор ашигладаг - архитектур, ландшафтын онцлог шинж чанарыг анхаарч үзэх. Гэрэл зургийн гэрлээс ялгаатай нь гэрлийн тусгалыг өргөнөөр гэрэлтүүлдэг тул гэрлийн гэрлүүд нь нарийхан цацрагтай тул нэг зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг.

Garden Spike Light цувралын дотор өндөр хүчдэлийн LED

Garden Spike Light B цуврал COB LED дотор талд

Garden Spike Light C цуврал

Garden Spike Light цуврал шийдлүүд: