Par56 LED бассейн гэрэл

Бидэнд өөр төрлийн материал бүхий 3 төрлийн Par56 LED бассейн гэрэл байна. Энэ нь RGB мөрөөдлийн өнгөөр ​​алсын удирдлага эсвэл өнгө нь автоматаар өөрчлөгдөж болно. 3 жилийн баталгаат хугацаатай маш урт наслалт

Par56 LED бассейн гэрлийн шилэн хувилбар:

Par56 LED бассейн гэрлийн хөнгөн цагаан хувилбар:

Par56 LED усан сангийн гэрлийн шийдлүүд: