आउटडोर स्पटलाइट सी श्रृंखला

आउटडोर एलईडी स्पटलाइटहरू शैली र वाटको प्रभावशाली चयनमा उपलब्ध छन्। W वाट देखि २3० वाट सम्म, प्रकाश रंग DMX240, गोल्ड, RGB मा हुन सक्छ। त्यहाँ छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। हामी DMX512 कन्ट्रोलर मिश्रणको प्रयोग गरेर कुनै पनि र achieve प्राप्त गर्न सक्दछौं।

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 48W

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 36W

 

 

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 24W

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 18W

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 15W

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 12W

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 9W

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 6W

आउटडोर स्पटलाइट सी सीरीज 3W

आउटडोर एलईडी स्पटलाइट समाधानहरू: