गोपनीयता नीति

www.xledlight.com डाटा गोपनीयताको सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। उचित व्यवसाय ह्यान्डलिङको लागि एकत्रित सबै डेटा तपाईंको अर्डर को लागी विशेष रूपमा प्रयोग गरिनेछ। तपाईंको सबै डाटा भण्डारण गोपनीय रूपमा उपचार गरिनेछ र तपाईंको अर्डरलाई सम्भव हुन आवश्यक छ (जस्तै, मेल-अर्डर फर्महरू वा बैंकहरूमा) पूर्णतया पूर्ण निरिक्षण गरिनेछ। हामी तपाईंको डेटा सुरक्षित गर्नका लागि अग्रणी प्रविधिहरू र एन्क्रिप्शन सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौं, र यसलाई कुनै पनि अनधिकृत पहुँच रोक्न सख्त सुरक्षा स्तरहरू राख्दछौं। तपाइँले तपाइँका विवरणहरू कुनै तेस्रो पक्ष वा सरकारी विभागमा पारित नगरेसम्मसम्म तपाइँ हामीलाई त्यसो गर्न अनुमति दिनुहुन्न।