Politika e Privatësisë

www.xledlight.com merr seriozisht mbrojtjen e privatësisë së të dhënave. Të gjitha të dhënat e mbledhura për trajtimin e duhur të biznesit do të përdoren ekskluzivisht për trajtimin e porosisë tuaj. Të gjitha të dhënat tuaja të ruajtura do të trajtohen në mënyrë konfidenciale dhe do të shpërndahen vetëm në minimumin absolut, sipas nevojës për të trajtuar porosinë tuaj (p.sh. për firmat me porosi ose bankat). Ne përdorim teknologjitë udhëheqëse dhe softuerin e enkriptimit për të mbrojtur të dhënat tuaja, dhe mbajmë standarde strikte të sigurisë për të parandaluar qasjen e paautorizuar në të. Ne nuk i kalojmë të dhënat tuaja palëve të treta apo departamenteve qeveritare, nëse nuk na jepni leje për ta bërë këtë.